Ledare: Malin Fridolfsson, Mats Werner, Ulrica Granström och Herman Arnesson

Falköpings Trumkår är en orkester som har sin rekryteringsbas på kommunala musikskolan i Falköping. Ungdomarna studerar sitt instrument från 10-årsåldern för sina respektive lärare. De får möjlighet att spela i orkestrar tidigt som t ex Nyblåst och Blåsverket. När de når högstadieåldern erbjuds de som har rätt förutsättningar att börja som aspirant i trumkåren. Falköpings Trumkår består av tre sektioner; trumslagare, brassmusiker och drill.

Med trumkår menar man trumslagare tillsammans med flöjter, förr i tiden kallades det slagare och pipare, eller trumpeter. En trumkårs uppgift består i att vid konserter, ceremonier och invigningar spela signaler, fanfarer och marscher. Som huvudattraktion gör man ett s.k figurativt program, där man visar prov på exercis och drill. Detta är den mer strikta militära seden med trumkår. En civil kår har dock större musikalisk frihet.

Idag består Falköpings Trumkår med drillflickor av 34 musikanter, 11 drillflickor och 5 ledare. Instrumentariet är Trumpeter, mellophone, baritone, tromboner, tuba, virveltrummor, alttrummor, tenortrummor, cymbaler och bastrummor. Intagningen sker från och med högstadiet och ungdomarnas ålder varierar från 13 år till drygt 20 år. Vi repeterar varje tisdag på musikskolan, där vi också har trumkårens institution, sektionsvis eller alla tillsammans. En gång om året har vi intensivdagar i en sporthall. Där tränar vi framförallt det figurativa programmet. Det är ett hårt och tidskrävande jobb att få trumkårens repertoar på plats inför säsongen.

 

Läs om medlemmar och instrument.

Pin It on Pinterest

Share This